تخفیف ویژه!
کد شناسه :89713

تاريخ نگار تصويرگرا يا شاعر فرماليست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ نگار تصويرگرا يا شاعر فرماليست - «محمدرضا شفيعي كدكني» متولد 1318 در كدكن نيشابور، از شاعران برجسته معاصر است. مهارت هاي گران مايه اي در نقد ادبي. تصحيح متن هاي ارزشمند پارسي دارد. حضور دراز مدت در دانشگاه تهران، خوش اقبالي شفيعي كدكني را دو چندان كرده است. وي در متن و معرض تمام اتفاقات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دوران پر از التهاب تاريخ معاصر ايران بوده است. تحصيل و پژوهش در دانشگاه هاي مختلف اروپا، آمريكا، ژاپن و ديگر كشورها، فرصت مغتنمي را برايش فراهم آورده بود تا به عنوان يكي از نظريه پردازان معاصر مطرح شود و...