تخفیف ویژه!
کد شناسه :89697

عدالت شهري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عدالت شهري - از آن جا كه تحقق عدالت شهري و عدالت اجتماعي در جامعه ي ايران، در گام نخست، مستلزم پرداختن به نظريه ي فلسفي عدالت و ارزيابي تجربه ي سياست هاي اجتماعي و رفاهي است، اما تا كنون اهتمام در خوري براي پرداختن به اين موارد در حوزه هاي دانشگاهي و پژوهي صورت نگرفته است.اين كتاب مي تواند گامي در اين مسير باشد و به تحقق گفتمان عدالت در ايران در حوزه هاي گوناگون سياست گذاري شهري، اجتماعي و اقتصادي ياري رساند. در اين كتاب نويسنده ضمن بررسي مسائل و چالش هاي عدالت هاي شهري در شهرهاي اروپايي و آمريكايي، معيارهاي تحقق شهر عادلانه در كشورهاي توسعه يافته را ترسيم مي كند و...