تخفیف ویژه!
کد شناسه :89695

ماهيت خدا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ماهيت خدا - اثر حاضر در عين اختصار حاوي بصيرت هاي ارزنده اي است به ويژه براي كساني كه مايلند نظاره گر كاربرد عملي روش ها و اصول فلسفه ي تحليلي معاصر در مباحث الهياتي باشند. به ديگر سخن، اين كتاب نمونه روشني از مباحث فلسفه ي دين تحليلي معاصر را در معرض مطالعه و تامل خوانندگان هوشمند قرار مي دهد. البته خواننده ي محترم همواره بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه محتواي كتاب بر خلاف ظاهر ساده ي آن چندان هم ساده نيست و فهم كامل آن بدون آشنايي با برخي اصول و ديدگاه هاي فلسفي معاصر چه بسا ناممكن باشد و...