تخفیف ویژه!
کد شناسه :89691

دستور زبان فارسي معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دستور زبان فارسي معاصر - اين كتاب گذشته از شمول بر مباحث دستوري، از رويكردي زبانشناختي نيز برخوردار است و از اين ديدگاه، تفاوتي قابل ملاحظه ميان آن و دستور زبان هاي جامع موجود احساس مي شود. مولف در اين كتاب با نگاهي موشكافانه، نكته سنج و بي طرفانه و با پرداختن به مسائلي كه كمتر بدان ها توجه شده است، خصوصيات آوايي، صرفي و نحوي و نيز چگونگي شكل گيري واژه ها را در زبان فارسي معاصر تبيين مي كندو گاه نيز به كشف ويژگي هايي در عناصر سازنده زبان و روابط ميان آن ها دست مي يابد كه طرح آن ها در نوشته هاي دستور نويسان فارسي زبان پيش از او سابقه نداشته است و...