تخفیف ویژه!
کد شناسه :89689

اصلاحات ساختاري دانشگاه ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصلاحات ساختاري دانشگاه ها - اين كتاب در سه فصل ابتدايي به مسائل مهم بنيادين روند اداره نظام آموزش عالي و اصلاحات ساختاري صورت گرفته و آرايش هيئت امنا در نظام هاي مختلف آموزش عالي پرداخته است. نويسنده در فصل 4 به طور ويژه تفاوت هاي دو سبك معروف اروپايي و آمريكايي را مورد مقايسه قرار داده و در فصل 5 نيز به طور مفصل به نظام آموزش عالي در آمريكا پرداخته است و در سه فصل اخر كتاب ساختار نظام هاي آموزش عالي سه كشور هلند، مجارستان و عربستان به صورت الگو با توجه به اصلاحات ساختاري انجام گرفته در آن ها، مورد بررسي قرار گرفته اند و...