تخفیف ویژه!
کد شناسه :89688

چه وقت؟اقدام درست در زمان درست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چه وقت؟اقدام درست در زمان درست - اهميت زمان بر هيچ يك از ما پوشيده نيست، اما چيز زيادي درباره مفهوم زمان نمي دانيم اين كتاب با رجوع به حوزه هاي روانشناسي، زيست شناسي و اقتصاد نشان داده كه چطور مي توان از زمان براي زندگي بهتر، كار بهتر و موفقيت بيشتر استفاده كرد و به ما ثابت مي كند كه زمان بندي ضمن اين كه نوعي هنر بوده، علم نيز محسوب مي شود . نويسنده در اين كتاب ضمن آشكار سازي الگوهاي پنهان روز، به شما كمك كرده تا كامل ترين برنامه ممكن را به وجود بياوريد و...