تخفیف ویژه!
کد شناسه :89680

فرهنگ نام هاي كهن-استان لرستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ نام هاي كهن-استان لرستان - در استان لرستان بيش ار ده روستاي ويران و رها شده شناسايي شده است كه نام آن روستاها از شناسه هاي زباني نماد يازدهم ساخته شده است اما از آن جايي كه زمينه اين كتاب نام روستاهايي است كه هم اكنون مردم استان لرستان در آن زندگي مي كنند و نام آن روستاها را به زبان مي رانند. از نامبر كردن آن روستاهاي راه شده خودداري مي شود. در بخش يكم با تكيه بر پژوهش هاي ميداني گسترده از گروه فراواني نام هاي كهن و باستاني از دوران كهن و باستان با اندكي سايش زباني و زماني و گروهي بدون سايش زماني و زباني شناسايي شد و...