تخفیف ویژه!
کد شناسه :89672

نويسنده هاي بزرگ،خواننده هاي كوچك-زيباي خفته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نويسنده هاي بزرگ،خواننده هاي كوچك-زيباي خفته - بخشي از كتاب: روزي روزگاري، پادشاه و ملكه اي بعد از سال ها انتظار، صاحب فرزند دختري شدند. آن ها تصميم گرفتند به مناسبت اين خوشحالي بزرگ يك مهماني با شكوه برگزار كنند. هفت پري هم به اين مهماني دعوت شدند تا هداياي خود را به كودك بدهند: يكي زيبايي، ديگري شادابي، آن يكي خردمندي. اما در ميانه ي مهماني، وقتي پريان داشتند هداياي خود را به كودك مي دادند، يك پري پير وارد شد؛ پنجاه سالي مي شد كه از برج خود خارج نشده و به مهماني هم دعوت نشده بود. او با عصبانيت فرياد زد: من مي خواهم هديه ي خود را به شاهزاده خانم بدهم و...