تخفیف ویژه!
کد شناسه :89668

خاندان ليندن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خاندان ليندن - بخشي از كتاب: صحنه ي اول: اتاق مطالعه پروفسور «ليندن». اتاقي ست بزرگ و تميز، ولي به هم ريخته، يك در، كه ترجيحا به صورت برجسته بين ديوارهاي پشتي و ديوارهاي سمت چپ قرار گرفته است. يك پنجره سه بر بزرگ روي ديوار سمت راست قرار گرفته و يك پنجره ي قرينه هم احتمالا روي ديوار چهارم فرض شده. پايين صحنه، سمت چپ، يك بخاري ذغالي است. ديوار پشتي و همه ي ديوار هاي موجود سمت راست و چپ پوشيده از قفسه هاي باز كتاب به ارتفاع تقريبا پنج فوت و يك يا دو قفسه پر از دست نوشته هاي درسي و غيره است و...