تخفیف ویژه!
کد شناسه :89660

قدرت رويا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قدرت رويا - هدف اصلي قدرت رويا سوق دادن شما به سوي تامل است. در هر فصل و عنوان براي تامل به خودتان فرصت دهيد. هيچ عجله اي در كار نيست. نوشتن اين كتاب بخشي از روياي من بوده و هست. روزي كه اين رويا را جدي گرفتم تصاوير زيادي در ذهنم بود. تصاوير مربوط به خاطرات گذشته و آينده، خواسته هايم دلخوري هايم، نگراني هايم، نگراني هايم، تصويرها از صب تا شب در ذهن من به صورت يك فيلم حركت مي كردند و سختي كار همين جا بود. يعني پاكسازي تصاوير منفي و چسبيدن به تصاوير روياهايم و...