تخفیف ویژه!
کد شناسه :89655

ماهي ها هم تشنه مي شوند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ماهي ها هم تشنه مي شوند - بخشي از كتاب: پرنده اي كه ره آشيانه مي گيرد، دلش به خاطر جفتش بهانه مي گيرد، همين كه مي جهد از چله ي كمان، تيري درست زير گلويش، كمانه مي گيرد، بريده باد دو دستي كه از سر نفرت به سنگ كينه، سري را نشانه مي گيرد، شكسته باد! قلبي كه بي خبر از عشق، براي دام كسي آب و دانه مي گيرد، كجاست مرد خدايي ميان كوچه ي شب؟ كه بار دوش ضعيفان به شانه مي گيرد و...