تخفیف ویژه!
کد شناسه :89648

مارکتینگ پلن نویسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مارکتینگ پلن نویسی - حقیقت این است که موفقیت فقط با محصولات عالی به دست نمی آید بلکه موفقیت از تمایز به وجود می آید و تمایز هم از طریق ارتباط با بازار و مشتریان به دست می آید. این کتاب با بررسی مدل ها و قالب های ترکیب شده از چندین مدل کاربردی و همچنین ارائه جداول و نمودارهایی جدید که با ارزش گذاری و ارزیابی درست بازار و مشتریان شما همراه است می کوشد به عنوان سندی راهنما برای تدوین برنامه بازاریابی عمل نماید. این کتاب با آموزش گام به گام موارد کاربردی و جداول مربوطه، مدل خوبی برای نگارش برنامه بازاریابی خواهد بود و...