تخفیف ویژه!
کد شناسه :89646

يك سال بعد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يك سال بعد -بخشي از كتاب: چند هفته اي بود كه خانه مان را عوض كرده بوديم، ساكن آپارتماني شده بوديم در خيابان سن ژاك، شماره17، ناحيه پنجم پاريس. از وقتي خودم را شناختم هميشه روياي سكونت در كترتيه لاتن را در سر داشتم، خيال انگيز بود تصور زندگي در حوالي دانشگاه سوربن و بولوار سن ميشل و رود سن. «ژان لوك» كه علاقه چنداني نداشت به آپارتمان اجاره اي قبلي مان در عمارت شماره 15 خيابان ميرومنيل، منتها آن جا در حد امكاني براي فيلم برداري فيلم دختر چيني مناسب يافته بود. به هر حال جايي ديگر هم مي شد زندگي كرد و....