تخفیف ویژه!
کد شناسه :89596

چگونه راهبه شدم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چگونه راهبه شدم - سرما را تا مغز استخوانم احساس مي كردم. قلب كوچكم آن قدر تند تند مي تپيد كه هر لحظه ممكن بود بتركد. مي دانستم من، كه هيچ چيز از واقعيت نمي دانستم، مي دانستم اين مرگ است. چشم هايم باز بود و در كمال تعجب مي توانستم قاتل صورتي رنگ را ببينم. آن قدر درخشان و زيبا بود كه نمي شد ديدنش را تاب آورد. چشمانم چيزي نمي ديد و مسلما من با عصب هاي بينايي يخ زده و صورتي ام همه چيز را مي ديدم: عصب هايي شبيه بستني توت فرنگي. ريه هايم با دردي وحشتناك از هم پاشيدند و قلبم براي آخرين بار در خود جمع شد و ايستاد و...