تخفیف ویژه!
کد شناسه :89582

محافظه كاري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب محافظه كاري - در اين كتاب، تمامي لوازم بر كشيدن محافظه كاري در مقام يك ايدئولوژي گرد آمده اند. بازخواني انديشه «ادموند برك»به منزله بيان گذار اين مكتب، نقد بي محباي فلسفه حقوق طبيعي و بازخواني آراء بنيان گذاران جامعه شناسي از منظر محافظه كاري. جامعه شناساني كه در اين كتاب، تلاش شان براي يافتن همبستگي هاي اجتماعي و سياسي در جهان مدرن به معناي جستجويي الهام گرفته از انديشه محافظه كار برآورد مي شود. اين بازخواني همچنين اقتصادداناني همچون «كينز» و «شومپتر»، فلاسفه اي چون «هگل» و «كيه ركگور» و خيل عظيمي از نظريه پردازان را در بر مي گيرد و...