تخفیف ویژه!
کد شناسه :89573

بچه ها از كجا مي آيند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بچه ها از كجا مي آيند - بخشي از كتاب: از مامان و بابا يك عالمه سوال دارم، ولي تنها چيزي كه از دهانم مي پرد بيرون، اين است: باز هم برشتوك داريم؟ چون مامان و بابا براي آمدن ني ني خيلي خوشحال هستند، اجازه مي دهند كه باز هم برشتوك بخورم، من هم تا مي توانم مي خورم. قرار است يك ني ني به خانواده ما اضافه شود. اما من نمي دانم ني ني ها از كجا مي آيند؟! مامان و بابا هم ديرشان شده و بايد بروند سركار. شايد خانم معلم، اقاي پستچي يا پدر بزرگ بتوانند به من كمك كنند و...