تخفیف ویژه!
کد شناسه :89557

سكستوس امپريكوس:طرح هاي كلي شكاكيت پيروني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سكستوس امپريكوس:طرح هاي كلي شكاكيت پيروني - كتاب حاضر كه مفصل ترين و موفق ترين اثر درباره شكاكيت باستاني است، طرحي مقدماتي و جامع از شكاكيت پيروني و مدخلي بر ديگر آثار سكستوس امپريكوس است. طرح ها به سه كتاب تقسيم مي شود؛ در كتاب نخست، سكستوس به بررسي ماهيت شكاكيت، وجه تسميه ي آن، اصلاح شناسي و ابزارهاي شكاكانه مي پردازد. ماهيت شكاكيت، نخست در تقابل با ديگر مكاتب فلسفي و پسان در انتهاي كتاب نخست، در تقابل با فلسفه هايي كه بنا به مشهورات زمانه به نحوي به شكاكيت شباهت دارند مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين كتاب همچنين انواع الگوهاي استدلال شكاكانه به تفضيل معرفي مي شوند و...