تخفیف ویژه!
کد شناسه :89549

در كارگه خيال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در كارگه خيال - ادراك خيالي، به لحاظ انسان شناسي و عالم خيال از حيث هستي شناسي، از كليدهاي فهم نظام زيبا شناسي حكمت، عرفان و هنر ايراني - اسلامي و از مهم ترين مقوله هاي مورد بحث فيلسوفان و حكيمان هستند تصاوير و پديده هاي گوناگون دنياي بيروني در قوه خيال يا گنجينه حس مشترك فرشچيان نقش مي بندند و با تعاملي كه قوه خيال و عالم مثال در تخيل فعال دارند، جست و جو، بازيابي، تركيب، كشف شهودي و رويت حضوري مي شوند و در صافي ضمير پالايش و پرداخت مي شوند. سپس با فرايندي پيچيده و البته زيبايي شناسانه، عالم معقولات با عالم محسوسات در هم مي آميزند و...