تخفیف ویژه!
کد شناسه :89532

شگرف و شگفت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شگرف و شگفت - داناي دادار را سپاس بي شمار كه باري ديگر مرا از مهر و نواخت بسيار خويش بهره مند و برخوردار گردانيد و توان آن ارزاني داشت كه جنگي از جستارها و نوشته هايم را در دفتر گردآورم و فرا پيش خوانندگان انديشمند و سخن سنج و ادب دوست بگذارم، با اين اميد و آرمان كه مگر خواندن آن ها اين گراميان فرهيخته را خوش و دلپسند بتواند افتاد و كليدي كارآمد به دست شان بتواند داد تا درهايي تا كنون ناگشاده را از فرهنگ گران سنگ ايران و زبان دلاويز پارسي و ادب شگرف و شورانگيز آن بر روي خويش بتوانند گشاد؛ ادب و زبان و فرهنگي فسونبار و ماندگار كه مايه نازش و سرافرازش هر ايراني در پهنه گيتي است و...