تخفیف ویژه!
کد شناسه :89531

از كروماتيسم واگنرتاتوتال سرياليسم پساوبرن درموسيقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از كروماتيسم واگنرتاتوتال سرياليسم پساوبرن درموسيقي - اين كتاب، تركيبي تحليلي و ريشه اي اخذ شده از منابع سبك هاي قرن بيستمي آهنگسازان وابسته به مكتب هاي گوناگون، با منشأ كروماتيسيسم واگنر و اكسپرسيونيزم مالر و ريشارد اشترواس است. لذا كتاب از بررسي سبك واگنر ، عزيمت خود را آغاز و با گذر از پيچ و خم هاي آتوناليسم، دود كافونيسم و سرياليسم سرانجام به توتال سرياليسم با سرياليسم كامل مي رسد. در اين مسير طولاني، آهنگسازان بزرگي چون شوئنبرگ معلم، برگ و وبرن هنرجو ايستاده اند.پساوبرنيسم خود نيز ازدسته اي از آهنگسازان را به دنبال كشيده كه در ميان آن ها حتي استراوينسكي پير هم ديده مي شود و...