تخفیف ویژه!
کد شناسه :89530

رازهاي مديريت پروژه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رازهاي مديريت پروژه - مديريت صحيح پروژه براي موفقيت در كسب و كار ضروري است. در دنياي كسب و كار پر رقابت امروزي، تعداد فزاينده اي از سازمان ها در حال حركت به سمت يك رويكرد پروژه محور هستند. اين كتاب راهنمايي است براي رسيدن به نتايج سريع و آسان در جهت مديريت پروژه؛ هدف اين است كه يك پروژه ي موفق تحويل دهيد، در تمامي سطوح، ارتباطي موثر برقرار كنيد، خطرات را شناسايي و بر طرف كنيد، با روش هاي مشترك پروژه فعاليت كنيد، تغييرات را مديريت كنيد و گستردگي قلمرو را تحت كنترل خود درآوريد و...