تخفیف ویژه!
کد شناسه :89528

سخني از سيمرغ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سخني از سيمرغ - شالوده كتاب پيش روي بر گفتگويي پژوهشي، انتقادي با «دكتر مير جلال الدين كزازي» مي باشد. پرداختن به شاهنامه با چنين شالوده اي در شكل يك كتاب تازگي دارد. گذشته از اين، تصور من بر اين است در برخورد با كساني كه از ساليان پيش آراي خود را درباره ي شاهنامه نوشته اند و پژوهش هاي خود را به سرانجام رسانيده اند، تنها در گفتماني زنده و روزآمد، امكان بازخواني و فراروي از آرايشان، و زايش تفكرات تازه در اين گستره وجود دارد. اين نيز به خودي خود در خدمت شكلي ديگر از بازخواني و به چالش كشيدن چنين متن هايي است و...