تخفیف ویژه!
کد شناسه :89525

آدوايتا در ذن و تائو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آدوايتا در ذن و تائو - در آموزه هاي اساتيد ذن، يقينا توضيحي عالي از نوعي دريافت دروني درست از حقيقت بنيادين مي توان ديد كه بي شباهت به توضيح «آدوايتا» از همان حقيقت بنيادين نيست كه از زبان اساتيدي همچون «آدي شانكاراچاريا» و حكيم «جنانشوار» بيان مي شود. در واقع، نظريه بر اين باور است كه بوديدار ما آييني با خود بسيار كهن، از هند به چين آورد. «هوانگ پو» از طرف بسياري افراد، بنيان گذار فرقه ي بزرگ «لين چي» به شمار مي رود كه هم چنان در چين پيرواني دارد و به گونه اي فراگير، در ژاپن در حال رشد است. هوانگ پو در ژاپن، عموما با نام اباكو شناخته مي شود و...