تخفیف ویژه!
کد شناسه :89522

سفر به خويشتن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سفر به خويشتن - با شروع مطالعه ي كتاب سفري را آغاز مي كنيم كه بسيار متفاوت از ساير سفرهاست. سفري دروني به سوي خويشتن حقيقي، همان خويشتني كه سرو صداي بي وقفه ي ذهن را پوشانده است. در اين سفر با راهنمايي استاد بي نظير به سوي دهكده ي شادماني كه در درون مان پنهان است، سفر مي كنيم و به مدد مطالب عميقش از راهزني ذهن در امان مي مانيم. در اين سفر شگرف نه به وسيله ي نقليه اي نياز داريم و نه حتي به خروج از خانه مان! سفري كه حتي نيازي نيست از جايي كه هم اكنون در آن هستيم تكان بخوريم! سفري به اعماق درون و...