تخفیف ویژه!
کد شناسه :89521

اينك و اينجا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اينك و اينجا - همه ي اجباري كه براي فكر كردن پيوسته وجود دارد با انكار حال حاضر سرو كار دارد و اين عادت فكر كردن بي فايده و تكراري و پريشان كننده است كه موجب رنج كشيدن انسان است. آن در واقع با انكار پيوسته لحظه حال مرتبط است. شما به طور پيوسته در حال فكر كردن به چيز ديگري هستيد.حتي اگر داريد به لحظه حال فكر مي كنيد، دوست داريد آن را با عبارات مربوط به گذشته تفسير كنيد كه باز هم خودش نوعي انكار در حال حاضر است. اين كتاب كه مجموعه پانزده گفت و گو با «آكهارت تله»است، براي كساني كه با او آشنايي ندارند لب مطالب را بيان خواهد كرد و موجب آشنايي آن ها با تعاليم اين استاد شهير خواهد شد و...