تخفیف ویژه!
کد شناسه :89520

عالمي ديگر ببايد ساخت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عالمي ديگر ببايد ساخت - نويسنده ي اين كتاب در ميان شيفتگان زبان، فرهنگ و ادب فارسي و در كنار كساني كه بزرگان و پديدآورندگان آثار ماندگار اين زبان، مهر مي ورزند، با وجود لنگي و لكنت بسيار در قلم و بيان، قصد دارد، پژوهنده اي منتقد و دانشور را بشناسد و سپاس بگزارد كه در زمينه ي نقد، شناخت و رمز گشايي از ذهن و زبان بلند بالاياني چون: مولوي، حافظ، نيما و شاملو با نگاهي ديگر، كتاب هايي نوشته است كه سرآخر موجب بارآوري، استواري و گسترش زبان فارسي شده است و هريك در نوع خود نادر، شگفت انگيز و راه گشايند و در نقد و نظر نقش موثر دارند و...