تخفیف ویژه!
کد شناسه :89515

موسيقي دان كوچولو جلد 242

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب موسيقي دان كوچولو جلد2 - كتاب حاضر مشتمل بر پنج دفتر است كه در هر دفتر با برخي اصول و مباني موسيقي آشنا مي شويم. دردفتر اول جادوي فواصل و بداهه نوازي هاي ريتميك، در دفتر دوم مد و تناليته، در دفتر سوم هارموني و آكمپانيمان، در دفتر چهارم استيناتو، بداهه نوازي در ژانرهاي مختلف و در دفتر پنجم سكونس طلايي و ترانه آموزش داده مي شود. در سه دفتر اول مراحل ضروري و مقدماتي درك مباني تئوريك و عملي موسيقي تدوين شده اند. دفتر چهارم براي كلاس هاي بالاتر و مشتمل بر بداهه نوازي ماتريال هاي پيچيده تر و جالب تر استيناتو، ژانرهاي حركت موزون و نمونه هاي داستاني است. دفتر پنجم زمينه هاي آشنايي هنرجو را با سكونس طلايي و مدلاسيون فراهم مي سازد. اين كتاب با ارائه تمرين هاي عملي فراوان زمينه اي مناسب براي آموزش خلاقانه و پرورش استعدادهاي موسيقايي هنرجويان فراهم مي كند و چشيدن طعم شيرين آفرينش نلودي و آهنگ سازي را برايش مهيا مي سازد و...