تخفیف ویژه!
کد شناسه :89502

پنجاه متفكر كليدي توسعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پنجاه متفكر كليدي توسعه - خواننده پس از مطالعه اين كتاب از گستردگي ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه به شگفت مي آيد، اما مي تواند مطمئن باشد براي هر رويكرد قابل تصوري از توسعه گرايي، سرنخ هايي مهم در اين كتاب يافت مي شود. متفكراني از چهار گوشه جهان و از نگرش هاي مختلف و هريك با كوله باري از تجربه هاي سياسي و اداري در متنوع ترين كشورهاي دنيا راه هاي توسعه را ترسيم مي كنند. خواننده ايراني مي تواند با اين پرسش كه به راستي چه راهي براي توسعه ايران، چه از لحاظ ملي و چه به لحاظ منطقه اي، مناسب است، با نگاهي تطبيقي به مباحث و نمونه هاي مطرح شده در كتاب، به گمانه زني درباره امروز و فردايمان بپردازد و...