تخفیف ویژه!
کد شناسه :89500

بيشعوري تا كي؟ 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيشعوري تا كي؟ 2 - روزي كه اين كتاب را تمام كردم به دفتر كارم رفتم پنجره را باز كردم و خطاب به همه مردم دنيا فرياد زدم: بيشعوري تا كي؟ تمامش كنيد. هميشه معتقد بودم كه در نهاد هر شخص بيشعوري انساني نجيب وجود دارد كه سرانجام باعث تحول او مي شود. اما قطعا اشتباه فكر مي كردم در وجود هر فرد بيشعوري هيچ چيز وجود ندارد جز حماقت و...