تخفیف ویژه!
کد شناسه :89499

بيشعوري تا كي؟ 1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيشعوري تا كي؟ 1 - اگر مي خواهي بي شعوري را از خودت دور كني بايد روي خود كارهايي را انجام بدهي. اين چندان مهم نيست كه افراد ديگر به دليل بي لياقتي يا بي كفايت بودن نمي توانند كمكت كنند. حتي اين حقيقت كه اكثر مردم بي شعورند نيز چندان مهم نيست. اگر بي شعوري، تنها دشمن واقعي خودت هستي، تنها كسي هم كه مي تواند به تو كمك كند و تو را از بي شعوري نجات دهد باز هم خودت هستي و...