تخفیف ویژه!
کد شناسه :89488

ميشل فوكو در انديشه معاصر عرب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ميشل فوكو در انديشه معاصر عرب - از زمان آغاز عصر رنسانس مدرن در جهان عرب، به طور كلي انديشه و فرهنگ عرب، مستقيم يا غير مستقيم با انديشه و فرهنگ غرب در ارتباط بود؛ به گونه اي كه به لحاظ ساختاري و موضوعي، به بخش مهمي از مرجعيت و تاريخ انديشه مدرن معاصر عرب تبديل گرديد؛ كه مي توان به ويژه در حوزه روش شناسي و مفاهيم و گاهي در زمينه ديدگاه و گزاره ها، شاهد بود. در اين پژوهش برآنيم، بخشي مفصل از اين مجموعه مرجعيت و تاريخ را از خلال واكاوي در فلسفه ميشل فوكو فيلسوف فرانسوي به منصه ظهور بگذاريم و...