تخفیف ویژه!
کد شناسه :89487

نيش زنبور، بوسه قديس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نيش زنبور، بوسه قديس - هنگامي كه نگارنده در برابر گستره ي قابل توجه سخناني واقع مي شود كه براي نوشتن آن ها بايد صدها صفحه كاغذ سياه شود در حالي كه براي رسيدن به واقعيت شايد فقط چند صفحه به درد مي خورد، چاره اي جز كمرنگ و پررنگ كردن آن ها با ترفندهاي ويژه ي آشپزي ندارد. همان گونه يك آشپز چنين مي كند و غذايي را كه ما سفارش داديم به عنوان واقعيت مي گذارد روي ميز و مي گويد: بفرماييد و ما كه از قبل با شيره ي آماده ي گوارش در معده مدتي به انتظار نشستيم، با اشتها آن را مي بلعيم و ترديد نمي كنيم در گوشت كباب آن كه احتمالا گوسفند يا گوساله نباشد. چون نوشابه همچون سيل بنيان كن هر چه سفتي و سختي، آن را روانه ي خندق بلا مي كند و...