تخفیف ویژه!
کد شناسه :89472

تاريخ اجتماعي آينده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ اجتماعي آينده - اين كتاب، اعتراضي عليه تجربه گرايي جامعه شناسي است كه معناي تغييرات تاريخي با شفافيت جعلي را با ميل به تغيير، مدرن سازي و يا جامعه توده وار پنهان مي كند و تمام توجه خود را بر واكنش هاي افراد و گروه ها به يك وضعيت جديد متمركز مي كند. چيزي كه ما بيش از همه به آن نياز داريم، تحليل رفتار اجتماعي نيست، بلكه تحليل جامعه است، جامعه اي كه ديگر نه يك وضعيت، بلكه يك نظام كنش، شبكه اي از گرايش هاي فرهنگي و روابط قدرت تلقي مي شود و...