تخفیف ویژه!
کد شناسه :89469

مقالاتي از نسل سوم روشنفكري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مقالاتي از نسل سوم روشنفكري - شايد با كمي مبالغه دشوارترين كار در جستجوهاي روشنفكري و كنكاش هاي انديشه اي ايران، يافتن انساني مسئوليت شناس است. گويا ايران نيز همچون ديگر جوامع جهان سوم با انديشمندان به دو صورت مواجه مي شود. يا آنان را كاملا طرد و نفي مي كند و يا از آنان قديس و پيامبر مي سازد. اما گونه اي جديد التاسيس با مختصاتي ويژه يافت شده، به اين صورت كه؛ اول از آن پيشوا مي سازند و بعد آن را ويران كرده و بر ويرانه اش نشسته و پوزخند مي زنند. در واقع زماني كه از روشنفكري يا عمل روشنفكرانه در جوامع جهان سومي بحث به ميان مي آوريم بايد بدانيم كه روشنفكر، بيانگر مسائلي است كه مردم قادر به ايراد آن نبوده اند. پس بايد به اين بينديشيم كه در اوضاع اكنون مان كدام روشنفكر، سخنگوي مسئولانه ي مردم است و...