تخفیف ویژه!
کد شناسه :89465

اطلس جامع جغرافيايي ايران و جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اطلس جامع جغرافيايي ايران و جهان - اين كتاب، نقشه راه جامعي براي مخاطبان جغرافيا در ايران به شمار مي رود. اين اطلس در قالب هشت بخش مجزا تهيه و تنظيم شده است كه در بخش اول به فضا، جهان و در بخش هاي ديگر به قاره ها و كشورهاي آن مي پردازد. در بخش قاره ها اطلاعات جامع جغرافيايي از هر قاره و مشخصات جغرافيايي كشور ها ارائه شده است كه در ادامه نقشه كشورهايي از قاره به طور مجزا تهيه شده است و...