تخفیف ویژه!
کد شناسه :89437

كابوس زدگان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كابوس زدگان - "تيموتي جولاي" رازي دارد. و اين راز او را كابوس زده كرده است. هم كلاسي اش "ابيگيل ترمنس" هم مشكلي دارد؛ كابوس ها تسخيرش مي كنند... آن هم در بيداري! اين دو وقتي براي كار كلاسي هم گروه مي شوند، نمي دانند گذشته ي ابيگيل و حال تيموتي آن ها را هدف نفريني شوم قرار مي دهد، نفريني كه بزرگ ترين ترس هايشان را به واقعيت تبديل مي كند. اما اين ترس ها آغاز ماجراست. نفرين از شيء تاريخي عجيبي سرچشمه مي گيرد كه قدرتش را با مكيدن روح انسان به دست مي آورد و حالا دوباره غذا مي خواهد و...