تخفیف ویژه!
کد شناسه :89424

نخبه سپهري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نخبه سپهري - از بديهات است كه در عالم غيرت و حميت اسلاميت بر ذمت همت قاطبه مسلمين فريض و محتنم است كه، نوباوگان خود را از آغاز تعليم تعلم به قرائت تاريخ حيات نبي اكرم (ص) مشغول دارند و در مدارست و مجاورت مداومت آن اهتمام كنند، تا به كمال خوبي و نكويي به طور مسلسل و مرتب او را خاطر نشان و ملكه نمايند. خداوند داند كه، اين فقره براي اين نونهال هاي بوستان اسلاميت قوه غريزه دين دار را برانگيزند. سعادت و توفيق را بيفزايد، تهيج باطني و غيرت جبلي و حميت فطري را برافزود تا كه، نونهال ها بارور شوند و از وجود خود كامياب گردند و بي مايه و افسوس و حسرت و علت نوميدي و نقمت است كه، طفل مسلمان مانند افسانه رعنا و زيبا و معاشقه خسرو و شيرين را از بركند، ولي از حالات نبي اكرم (ص) خود يكسره بي بهره و بي خبر باشد و...