تخفیف ویژه!
کد شناسه :89422

تاريخ تمدن كرد 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاريخ تمدن كرد 2 - سردار قواي ايران هرمز حاکم حقير بود. او به «خالد» فرمانده سپاه مسلمين پيغام مي دهد. به منظور جلوگيري از کشت و کشتار دو سردار از صفوف سپاهيان خود بيرون آمده و با يکديگر به جنگ تن به تن بپردازند. هر کدام که پيروز شوند سپاه ديگري به تبعيت او گردن نهد. اين كتاب شامل 10 گفتار بوده كه در هر گفتار؛ بخش هايي از جمله: ظهور اسلام، جنگ زنجير، جنگ قادسيه، پيشروي اعراب در كردستان، مهاجرت ايرانيان به هند، بابك خرمدين، مغولان، فرقه اسماعيليه، سلسله هاي ايراني و... را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد و...