تخفیف ویژه!
کد شناسه :89417

هنر، برترين شكل اميد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هنر، برترين شكل اميد - زندگي خصوصي نقاشان، پيكرتراشان، عكاسان و ديگر هنرمندان تجسمي را فضايي از رمزوراز فراگرفته است. بسياري از آن ها گوشه گيرند و به خاطر تمركز، از وقت و انزواي خود مراقبت مي كنند. ما با آثاري كه آن ها پديد مي آورند آشناييم اما غالبا خود افرادي كه پشت آن آثار ايستاده اند براي ما بيش تر در هاله اي از ابهام قرار دارند. كتاب حاضردربردارنده صدها لحظه اي است كه هنرمندان از ابزار و مواد و آتليه و كارگاه خود فاصله گرفته و ما را شريك شم و شهود ها و اندرزهاي سخت به دست آمده و عقايد بي پيرايه خود ساخته اند و...