تخفیف ویژه!
کد شناسه :89416

سه كاربرد چاقو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه كاربرد چاقو - اين كتاب، نه نمايشنامه و فيلمنامه كه از مكتوبات نظري "ديويد ممت" است. اين كتاب در ظاهر درباره نوشتن و خاصه نمايشنامه نويسي است. اما مي توان به نوعي آن را مانفيست هنري ممت به شمار آورد. رساله اي در باب چيستي هنر و چرايي و چگونگي نوشتن. حكايات، نقل قول ها، مثال ها و مثل هاي متعدد با چاشني لحني آميخته با طنز و آيروني به متن غناي ويژه اي بخشيده است. و از سوي ديگر ممت با بياني موجز و صريح دست روي واقعيت هايي چالش برانگيز مي گذارد و مسائلي را پيش مي كشد كه خواسته يا ناخواسته درگيرمان مي كند و...