تخفیف ویژه!
کد شناسه :89415

لطايف نامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب لطايف نامه - اين كتاب، سومين تذكره شاعران فارسي سرا و بعضا تركي گوست كه "اميرعلي شيرنوايي" آن را به زبان تركي جغتايي تأليف كرده است و بايد آن را اولين تذكره عصري نيز به شمار آورد. اين اثر يكي از معتبر ترين و تأثيرگذارترين تذكره هاست كه "فخري هروي" براي نخستين بار آن را به سبب اهميت فراوانش با عنوان لطايف نامه به فارسي برگردانده و مطالبي نيز خود بر آن افزوده است. عمده مطالب اين تذكره حاصل ديدارها و آگاهي هاي شخصي مولف و مترجم از آن است و بايد آن را يكي از منابع دست اول تاريخ ادبيات سده نهم و نيمه اول قرن دهم، خصوصا درباره شاعران كانون هرات دانست و...