تخفیف ویژه!
کد شناسه :89397

قانون 5 ثانيه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قانون 5 ثانيه - زندگي شما مي تواند با يك تصميم 5 ثانيه اي تغيير كند و اين همان دانشي است كه در اين كتاب به آن دست پيدا خواهيد كرد. قانون 5 ثانيه به شما كمك خواهد كرد كه زندگي كنيد، عشق بورزيد، كار كنيد و اعتماد به نفس و شجاعت شما را زياد خواهد كرد. شما مي توانيد اين قانون را به راحتي بياموزيد و اطمينان داشته باشيد كه تأثير عميقي بر شما و زندگي تان خواهد گذاشت و...