تخفیف ویژه!
کد شناسه :89394

چهار ساعت كار در هفته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چهار ساعت كار در هفته - پول شما بسته به (ك) هايي كه مي توانيد در زندگي كنترل كنيد چند برابر مي شود: كدام، كي، كجا و كي(چه كسي). يك ثروتمند جديد يك چهارم زماني كه يك فرد معمولي كار مي كند، به كار مشغول خواهد بود. ممكن است مقدار پولي كه اين افراد به دست مي آورند كمتر از درآمد افراد معمولي باشد، اما هنگامي كه به نتايج سبك زندگي ناشي از درآمدي كه به دست آورده اند نگاه مي كنيم، در مي يابيم كه ارزش درآمد آن ها بسيار بيشتر است. آن ها مي توانند زمان و موقعيت كاري خود را آزادانه انتخاب كنند و به همين دليل است كه ارزش پول شان 3 تا 10 برابر زيادتر مي شود و...