تخفیف ویژه!
کد شناسه :89364

تراژدي خريت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تراژدي خريت - احساس خريت مي كرد و نمي دانست اين احساس را چگونه تحمل كند؟ گاه به خريت خود مي خنديد و گاه زار زار مي گريست. اگر مي دانست كه با خريت هايش چگونه كنار بيايد راحت زندگي مي كرد. خريت تراژدي است يا كمدي؟ بايد به خاطر خريت گريست يا به آن خنديد؟ رمان تراژدي خريت رماني در باب خريت است، موضوعي كه ذهن انسان را هميشه به خود مشغول كرده است، انساني كه خود را برتر از خر اما گاه شبيه او توصيف مي كند. قهرمانان اين رمان در مرز ميان خريت و آدميت سرگردان اند و...