تخفیف ویژه!
کد شناسه :89362

نظريه هاي رسانه و فرهنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نظريه هاي رسانه و فرهنگ - ويژگي اصلي رسانه ها قدرت و توانايي زياد و شعاع عمل وسيع است. رسانه ها سعي مي كنند مخاطبين را در موقعيتي قرار دهند كه به طور معمول در معرض پيام باشند و دست به خوانش پيام ها بزنند. در بخشي از كتاب، تئوري هاي پست مدرن در حوزه ارتباطات و رسانه ها مطرح شده و سير تاريخي نظريه هاي ارتباطات بررسي شده و همچنين ديدگاه هاي خرد نگر و كلان نگر، مورد توجه قرار گرفته است و در فصل آخر سواد رسانه ها، ويژگي ها، اهداف و ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفته است و...