تخفیف ویژه!
کد شناسه :89356

فلسفه ترس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فلسفه ترس - ترس يكي از مهم ترين عوامل قدرت است و كسي كه بتواند در جامعه سمت و سوي ترس را معين كند، قدرت زيادي بر آن جامعه پيدا مي كند. شايد بتوان هم صدا با "آگامبن" گفت كه ما امروزه هميشه در يك حالت اضطرار زندگي مي كنيم كه در آن يادآوري خطرهاي جدي تقريبا نقش ورق حكم يا برگ برنده را دارد و اين ورق چيزي را كه مي برد؛ حقوق دمكراتيك به رسميت شناخته شده است و...