تخفیف ویژه!
کد شناسه :89342

قصه اي كه تمام نمي شود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه اي كه تمام نمي شود - مي داني قصه ها هيچ وقت تمام نمي شوند. كاركترها عوض مي شوند و روياها و كابوس ها شكل جديدي به خودشان مي گيرند. با يك شمايل ديگر براي آن هايي كه تشنه شنيدن هستند تكرار مي شوند. درست شبيه يك لوپ دايره وار. اين تكه اي از هزار توي همين قصه است. قصه اي كه نه تنها تمام نمي شود، بلكه ستون و پايه هاي محكمش بستري است براي ادامه دادن. زنان اين قصه جشن بيكراني با واژه ها راه انداخته اند و فارغ از تمام محدوديت ها، خرده روايت هاي ماندگاري براي گفتن دارند. روايت هايي كه شايد تلنگر ريزي بر اين باشد كه اين روزها به نقشي بيش از حضور در يك حباب كوچك نياز است و...