تخفیف ویژه!
کد شناسه :89330

من و مشاهير-سوفي دختر بلند پرواز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من و مشاهير-سوفي دختر بلند پرواز - خيلي سال ها پيش در فرانسه، دختري به نام "سوفي ژرمن" زندگي مي كرد كه عاشق رياضي بود. او ابتدا در مغازه ي پارچه فروشي پدرش كار مي كرد. در نظر او رياضي مي توانست كاري بيشتر از اندازه گيري طول پارچه ها انجام بدهد. سوفي در فروشگاه پدرش صورتحساب ها را تهيه مي كرد. در آن روزها مردم دختراني را كه به چيزي جدي تر از روبان مو و آهنگ هاي پيانو فكر مي كردند، دست مي انداختند. اما هيچ چيز نمي توانست جلوي سوفي را بگيرد. او دختري مشتاق و سخت كوش بود. اين كتاب داستان زندگي او را تعريف مي كند. سوفي اين سخن "لوئي پاستور" را خوب درك مي كرد: در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد و...