تخفیف ویژه!
کد شناسه :89304

كتاب جوليا-مغز من كش مياد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كتاب جوليا-مغز من كش مياد - مغز آدامسي عاشق ماجراجويي هاي بامزه و يادگيري هاي چيزهاي جديد است و ترسي از اشتباه كردن ندارد. مغزآجري فكر مي كند نمي تواند چيزي را عوض كند، پس چرا بايد تلاش كند؟ وقتي مغز آدامسي به مغز آجري نشان مي دهد كه چطور مي تواند پوشش مغزش را باز كند، مغز آجري تازه مي فهمد كه زندگي چقدر مي تواند جالب باشد و...