تخفیف ویژه!
کد شناسه :89263

انديشه اسپينوزا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب انديشه اسپينوزا - " اسپينوزا" در زماني مي زيست كه اكتشافات علمي و شقاق ديني و دگرگوني عميق سياسي، انقلابي عظيم در سرشت و كاربرد فلسفه پديد آورده بود. هنگامي كه او مشتاقانه به صف مبارزات فكري زمان خود پيوست، فلسفه براي او، نه سلاح، بلكه روش زندگي بود. طريقت مقدسي بود كه سالكان خود را به سعادت والا و مطمئني راه مي نمود. كم تر كساني نظام پيچيده تفكر او را در تماميت آن دريافته اند و از آن مهم تر كم تر كساني به معني اخلاقي مترقب بر آن پي برده اند. فلسفه " اسپينوزا" نشان مي دهد كه چگونه مي توان جهان را شناخت، در آن عمل كرد و به سعادت دست يافت و...